jquery自定义滑动导航栏插件

jquery自定义滑动导航栏插件 jQuery导航栏插件自定义导航宽度、高度、文本内容、滑动效果等功能。参数设置参考:type: \\’slidemove\\’, // 必填, 选择内容default: 2, // 默认为空为选中第1个 — 选中默认值width: \\’200\\’, // 限制宽度height: \\’100\\’, // 导航的高度textlist: [\\’首页\\’,\\’分页1\\’,\\’分页2\\’,\\’分页3\\’], // 每个导航的内容

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。